Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
16-18 oktober 2023 2023-10-13 6450 kr (+moms) Distans via Teams Fullt

Controllerutbildning

Arbetsuppgifterna för en controller är många. Under denna intensiva utbildning fokuserar vi på analysverktygen nyckeltalsanalys och kassaflödesanalys. Efter en controller-kurs hos oss i Göteborg eller Stockholm har du en bred kunskapsbas som direkt kan omsättas i praktik. Boka din utbildning och vidga dina ekonomiska vyer med kompetens du har nytta av under hela yrkeslivet.

Målgrupp/förkunskaper

Vår controller-kurs i Göteborg och Stockholm vänder sig till dig som är ekonom och vill utvecklas inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Utbildningen passar även dig som redan arbetar med controlleruppgifter och vill bredda och fördjupa dina kunskaper.

Syfte

Inriktningen är praktisk med många nyttiga verktyg som du får öva att använda på exempelföretag och egna verksamheter. Du kommer även få möjlighet att byta erfarenheter med andra kursdeltagare.

Innehåll

Ekonomiska rapporter
Vi börjar vi med att post för post gå igenom uppställningen av företagets resultat (RR) och balansräkning (BR).

Nyckeltalsanalys
Vad kännetecknar ett nyckeltal? Nyckeltalsanalys utförs på ett börsnoterat företag. Nyckeltalsanalys utförs sedan över två år på sina egna företag. Gemensam analys av nyckeltal samt trend. Genomgång av hur varje nyckeltal är uppbyggt. Genomgång av modell för att framgångsrikt styra och följa upp verksamheten med hjälp av nyckeltal. Känslighetsanalyser. Att styra med hjälp av nyckeltal. Övningsexempel.

Kassaflödesanalys
Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd?

För att närmare analysera delar vi upp flödena i 4 huvudgrupper:
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - resultatet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - rörelsekapitalet.
• Kassaflödet från investeringsverksamheten.
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten.

Kassaflödesanalys enligt förenklad mall på börsnoterat företag. Kassaflödesanalys enligt förenklad mall över två år på sina egna företag. Gemensam analys steg för steg (uppdelad i de 4 olika stegen).

Business-case
Du ska utifrån uppgifterna upprätta en resultaträkning, balansräkning (IB + UB) och kassaflödesanalys för tre år. Analys över utveckling av lönsamhet och kassaflöde samt förslag på inriktning kommande tre år.

Kurslängd

3 dagar. Maximalt 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift


I kursavgiften ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch och boken Ekonomi för chefer som delas ut vid första utbildningstillfället.

Kursledare

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar (ring 070-608 58 17 om du vill veta mer eller undrar över något). Michael

Referenser

"Supernöjd med denna utbildning, det har varit riktigt intressanta och lärorika kursdagar. Intensiva och effektiva genomgångar med praktiska övningar. Föreläsare med mycket kunskap och erfarenheter inom detta. Trevliga deltagare, intressanta diskussioner och bästa teamarbete. Rekommenderas varmt!"

Erika Dawson Carleren
Gick utbildningen: Controllerutbildning