Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
 

Intresseanmälan 'Controllerutbildning fördjupning'

Vi har just nu ingen kurs planerad men du kan skicka en intresseanmälan.

Ditt namn:

Din epost:

Ditt telefonnummer:

Meddelande till oss:

Controllerutbildning fördjupning

Med viktiga beslut som skall tas, så har controllern en viktig roll att fylla med att ofta på kort tid ta fram relevanta beslutsunderlag. Detta kräver både en hög analytisk förmåga och praktisk erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag.

Målgrupp/förkunskaper

Utbildningen vänder sig dels till de som tidigare gått vår utbildning Diplomerad controller eller vår Controllerutbildning och som ytterligare vill träna upp sina praktiska färdigheter via ett antal olika praktiska case inom ekonomistyrning. Utbildningen passar också dig som idag arbetar med controlleruppgifter och vill utvecklas inom området via praktiska övningsuppgifter.

Syfte

För att företagsledningen skall kunna fatta rätt beslut i rätt tid, krävs väl underbyggda ekonomiska analyser. Dock är tiden ofta knapp för detta arbete. Dessutom har du kanske inte någon att ”bolla” din frågor/funderingar med på företaget/organisationen. Denna utbildning är praktiskt inriktad där du dels kommer att öka din analytiska förmåga och dessutom kommer du att kunna öka din ”verktygslåda” inom ekonomistyrning.

Innehåll

Business-case 1
Till sin hjälp har man två utvalda företags två senaste årsredovisningar inom tillverkande industri. Deltagarna skall utföra nyckeltalsanalyser, kassaflödesanalyser och känslighetsanalyser. Därefter skall deltagarna ta fram relevanta branschinriktade nyckeltal och utifrån dessa analyser upprättar man en grov SWOT-analys. Under arbetets gång, så stannar vi upp för gemensamma reflektioner och analyser.

Business-case 2
Arbetsgången är densamma som i det tidigare business-caset, men här är det två utvalda företag som verkar inom tjänsteverksamhet. Vi kommer att diskutera likheter och skillnader mellan bolagen och hur detta påverkar val av relevanta nyckeltal mm.

Business-case 3
Här väljer deltagarna själva ut två konkurrenter/kunder eller leverantörer till sina egna företag/organisationer. Arbetsgången är densamma som i de tidigare business-casen, men skall slutligen kompletteras med en analys som också innehåller förslag på åtgärder inom det egna företaget/organisationen.

Erfarenhetsutbyte

Till varje tillfälle kommer ca. ½ dag läggas på erfarenhetsutbyte. Vi kommer att välja ut några avsnitt inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Deltagarna kommer inför varje tillfälle få möjlighet att välja ut något/några aktuella ämnen. Det kan handla om aktuella problem/svårigheter som kan vara nyttigt att ta hjälp av varandra.

Kurslängd

6 dagar fördelat på 3 kurstillfällen. Maximalt 10 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Kursledare

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar (ring 070-608 58 17 om du vill veta mer eller undrar över något).Michael


Datum

Stockholm: 2020: 9-10 juni | 27-28 augusti | 24-25 september