Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
 

Intresseanmälan 'Ekonomi för chefer'

Vi har just nu ingen kurs planerad men du kan skicka en intresseanmälan.

Ditt namn:

Din epost:

Ditt telefonnummer:

Meddelande till oss:

Ekonomi för chefer

För alla som har affärsekonomiskt ansvar och vill utöka sin kompetens erbjuder vi kursen ekonomi för chefer i Stockholm och Göteborg. Innehållet har praktisk inriktning för att förbättra kommunikation i affärsdiskussioner och låta dig fatta snabbare men väl underbyggda affärsbeslut. Du får handfasta råd för att förbättra lönsamhet och kassaflöde, med motiverade medarbetare och effektiv organisation som följd. Boka en kurs fylld av effektiva verktyg du kan applicera direkt på din vardag!

Målgrupp

Ekonomi för chefer hålls i Stockholm och Göteborg för dig som vill utveckla din förmåga att styra och följa upp verksamheten ur olika ekonomiska perspektiv. Kanske arbetar du idag som avdelningschef, ekonomichef, controller, VD eller fabrikschef.

Syfte

För att hantera ekonomiskt ansvar krävs god förståelse för vad som utvecklar företagets lönsamhet och förbättrar företagets kassaflöde. Att kunna läsa och dra slutsatser ur ekonomiska rapporter, analysera verksamheten ur ett affärsinriktat perspektiv och att styra efter rätt nyckeltal är värdefull kunskap för dig som chef och ingår i den här kursen.

Innehåll

Ekonomiska begrepp och samband. Vi börjar med att gå igenom grundläggande ekonomiska begrepp och samband. Hur ser sambanden ut mellan: resultaträkning, balansräkning och kassaflöde?

Ekonomiska rapporter. Hur ställs en resultat- och balansräkning upp och vilka poster ingår? Steg för steg går vi igenom uppbyggnaden av dessa rapporter och jämför med det egna företaget via den senaste årsredovisningen.

Nyckeltalsanalys. Varför bör vi använda oss av nyckeltal? Vi ser på hur ett antal nyckeltal är uppbyggda och vad de egentligen mäter. Vi utför nyckeltalsberäkningar på ett börsnoterat företag samt våra egna företag och analyserar. Vi diskuterar hur du med hjälp av nyckeltal kan analysera och styra verksamheten bättre.

Kassaflödesanalys. Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd? För att närmare analysera delar vi upp flödena i 4 huvudgrupper:
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - resultatet. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - rörelsekapitalet. 
• Kassaflödet från investeringsverksamheten. 
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten.
Vi utför sedan en kassaflödesanalys på ett börsnoterat företag samt våra egna företag.

Kurslängd

2 dagar. Maximalt 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Dessutom ingår boken Ekonomi för chefer, som du får på plats vid utbildningstillfället.

Kursledare

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar (ring 070-608 58 17 om du vill veta mer eller undrar över något). Michael

Ladda ner PDF (utskriftsvänlig)

Ekonomi_for_chefer.pdf

Referenser

"Mycket bra innehåll på lagom nivå för mig. Gillade att det var många praktiska övningar, det gjorde det enklare att ta till sig innehållet och förstå bättre. Bra också att jobba med sitt eget företags årsredovisning som praktiskt exempel."

Ingela Nordenhav, AB Volvo

"Mycket givande. Gav mig mer än förväntat. Bra mix - teori samt praktisk tillämpning. Det här var en av de bästa och roligaste kurser jag gått. Den uppfyllde med råge mina förväntningar."

Johan Wallin