Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
 

Intresseanmälan 'Ekonomi för icke-ekonomer fortsättning'

Vi har just nu ingen kurs planerad men du kan skicka en intresseanmälan.

Ditt namn:

Din epost:

Ditt telefonnummer:

Meddelande till oss:

Ekonomi för icke-ekonomer fortsättning

Med dessa kunskaper ökar du din möjlighet att effektivisera och styra verksamheten mot både högre lönsamhet och förbättrat kassaflöde.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi, men behöver ökade kunskaper i ämnet. Du har eller ska få ansvar för en avdelning eller grupp och vill bygga på dina ekonomiska kunskaper. Kursen vänder sig också till ekonomiassistenter eller redovisningsekonomer som vill utveckla sina ekonomikunskaper.

Syfte

Du utvecklar din förmåga att förstå olika ekonomiska samband med hjälp av många övningsuppgifter. Med dessa kunskaper ökar du din möjlighet att effektivisera och styra verksamheten mot både högre lönsamhet och förbättrat kassaflöde.

Innehåll

Ekonomiska rapporter. Kort repetition. Hur ställs en resultat- och balansräkning upp och vilka poster ingår? Steg för steg går vi igenom uppbyggnaden av dessa rapporter och jämför med det egna företaget via den senaste årsredovisningen.

Att styra med hjälp av ekonomiska nyckeltal. Praktisk träning på att bryta ned huvudmål till delmål med hjälp av olika ekonomiska nyckeltal. T.ex. Att soliditeten ska öka från 15 % år x till 25 % år y. Vi omvandlar hur mycket rörelsemarginalen måste öka per år och diskuterar sedan hur detta kan gå till. Vi kommer att arbeta med ett antal olika case som syftar till att öka deltagarnas förståelse för ekonomiska samband.

Kassaflödesanalys. Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd? För att närmare analysera delar vi upp flödena i 4 huvudgrupper:
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - resultatet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - rörelsekapitalet.
• Kassaflödet från investeringsverksamheten.
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten.
Vi utför sedan en kassaflödesanalys på våra egna företag.

Minska kapitalbindningen och förbättra kassaflödet. Vad kostar det att binda kapital? Var binder företaget (för) mycket kapital? Hur kan företaget minska kapitalbindningen och därigenom förbättra kassaflödet? Till vår hjälp använder vi oss av ytterligare nyckeltal inriktade på kapitalbindningen. Vi utför nyckeltalsberäkningar på våra egna företag och analyserar.

Kurslängd

2 dagar. Maximalt 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Kursledare

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar (ring 070-608 58 17 om du vill veta mer eller undrar över något). Michael