Kurstyp Kursen tillgänglig Pris, fler än 5 deltagare Pris, 1-5 deltagare
Webbaserad 30 dagar Begär offert 2700 kr/st (+moms)
Antal personer: 
       

Ekonomi för icke-ekonomer webbaserad

Presentation av: Ekonomi för icke-ekonomer webbaserad

Tryck på play-knappen för att se vad du kan lära dig på utbildningen.

Du lär dig tolka och analysera ekonomisk information och får en förståelse för de ekonomiska sambanden.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi, men behöver ökade kunskaper i ämnet, men också till dig ekonom som vill få en ökad förståelse för helheten och de ekonomiska sambanden.

Syfte

Du lär dig tolka och analysera ekonomisk information och får en förståelse för de ekonomiska sambanden.

Innehåll

Ekonomiska begrepp och samband.

 • Tre viktiga begreppspar
 • Ekonomiska samband
 • Att kontera på rätt konto
 • Dubbel bokföring
 • Moms

Du börjar med att gå igenom ekonomiska begrepp och samband. Vad innebär begreppsparen intäkter/kostnader, inkomster/utgifter och inbetalning/utbetalning och när uppstår de? Vad är en resultaträkning och balansräkning och hur ser sambanden ut mellan dem och vad innebär en kassaflödesanalys? Vi går igenom hur företagets kontoplan är uppbyggd och hur du ska tänka för att kontera på rätt konto. Dubbel bokföring, vad är detta och hur fungerar det rent praktiskt? Vad är skillnaden mellan ut- och ingående moms och vad innebär moms?

Ekonomiska flöden.

 • Leverantörsfakturahantering
 • Attestering
 • Kundfakturering
 • Tidsredovisning

Syftet med bokföringen är att bokföringsmässigt vara en kopia av det fysiska verkliga flödet i företaget. Desto bättre detta fungerar desto mindre arbete vid bokslutet. Du kommer att steg för steg bokföra ett antal affärshändelser i ett fiktivt företag och du ska också analysera hur resultat- och balansräkningen påverkas. Vi går igenom vad attest innebär och vilka vanliga fel du bör se upp med och vad du kan göra för att undvika dessa framöver. Tiden är ofta företagets viktigaste resurs och vi går igenom hur du kan följa upp tiden både för att sedan få rätt lön men också för att kunna analysera resursutnyttjandet.

Ekonomiska rapporter.

 • Resultaträkning
 • Balansräkning

Hur ställs en resultat- och balansräkning upp och vilka poster ingår? En resultaträkning kan för aktiebolag ställas upp på två olika sätt. Du går igenom uppställningarna och går igenom vad som döljer sig bakom varje enskild post. Du går igenom balansräkningens uppställning i olika steg för att öka förståelsen och slutligen kan du läsa och höra om varje enskild post.

Bokslutsarbete.

 • Hämta in poster
 • Justeringar/Rättningar
 • Bokslutsdispositioner
 • Praktiska tips

Du går igenom kvarstående aktiviteter för att upprätta ett komplett bokslut innefattande en resultat- och balansräkning. Vi har delat in bokslutsarbetet i olika steg där du via olika exempel lär dig förstå vad, hur, när och inte minst varför. Vi går igenom praktiska tips där du bl.a. ser exempel på hur en checklista kan användas för att säkerställa ett korrekt bokslut.

Kurslängd

Intensivutbildning 1 ½ dag. Efter din bokning får du ett användarnamn och ett lösenord för att kunna logga in dig. Därefter kan du när som helst under 30 dagar logga in dig och gå utbildningen.

Webbaserad utbildning

Med vår webbaserade utbildning sparar du både tid och pengar. Du kan gå utbildningen helt i din egen takt och precis när du vill. Vissa avsnitt som du tycker var extra intressanta eller svåra kan du gå igenom flera gånger. Utbildningen innehåller många övningsuppgifter i direkt anslutning till de olika avsnitten.

Kontaktinformation kursledare

Under hela kursens gång, så kan du nå kursledaren om du har frågor eller vill ha förtydligande på något avsnitt. Du får svar via e-post eller telefon inom 24 timmar.

Testa demo gratis!

•ekonomiska begrepp
• ekonomiska samband
• ekonomiska flöden
• ekonomiska rapporter
• bokslutsarbete

Testa demoversion gratis - Klicka här!