Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
 

Intresseanmälan 'Ekonomi för styrelse'

Vi har just nu ingen kurs planerad men du kan skicka en intresseanmälan.

Ditt namn:

Din epost:

Ditt telefonnummer:

Meddelande till oss:

Ekonomi för styrelse

Du lär dig läsa "mellan raderna" vad som står i resultat- och balansräkningen.

Målgrupp

Styrelseledamöter i små och medelstora bolag.

Syfte

Du lär dig läsa "mellan raderna" vad som står i resultat- och balansräkningen. Med hjälp av en nyckeltalsanalys kan du sammanfatta företagets ekonomiska status samt identifiera företagets starka och svaga sidor för att sedan sätta fokus på det viktigaste för just ditt företag.

Innehåll

Allmänt: Du tar med dig företagets senaste årsredovisning som kommer att utgöra grunden för hela utbildningen.

Att förstå ekonomiska rapporter. Hur ställs den externa resultaträkningen (RR) upp och vilka poster ingår. Hur ställs balansräkningen (BR) upp och vilka poster ingår?

Nyckeltalsanalys – det egna företaget. Vad kännetecknar ett nyckeltal och varför bör vi använda oss av nyckeltal? Du utför en nyckeltalsanalys på det egna företaget utifrån företagets senaste årsredovisning som du tar med till utbildningen. Vi går igenom 7 finansiella nyckeltal och ser hur de är uppbyggda och vad de egentligen mäter.

Nyckeltalen är uppdelade i 4 olika avsnitt som mäter företagets: lönsamhet och tillväxt, finansiell styrka, betalningsförmåga och kapitalutnyttjande. Vi går igenom DuPont-modellen och identifierar byggstenarna i företagets lönsamhet. Vi identifierar respektive företags starka och svaga sidor samt diskuterar vilka förbättringsmöjligheter som finns.

Att styra och följa upp verksamheten med hjälp av nyckeltal. Vi diskuterar vilka nyckeltal som är relevanta för just ditt företag. Dessa nyckeltal bör kontinuerligt följas upp och skall fungera som ett stöd i beslutsfattandet.

Genomgång av modell för att framgångsrikt styra och följa upp verksamheten med hjälp av nyckeltal. Vi gör detta utifrån målgrupperna: ägare, kunder och medarbetare.

Kurslängd

1 dag. Maximalt 10 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Kursledare

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar. Grundade Taurus Ekonomiutbildning 2006.Michael