Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
 

Intresseanmälan 'Ekonomi för VD'

Vi har just nu ingen kurs planerad men du kan skicka en intresseanmälan.

Ditt namn:

Din epost:

Ditt telefonnummer:

Meddelande till oss:

Ekonomi för VD

Med hjälp av dina nya kunskaper kan du ta kontroll och styra ditt företag mot högre lönsamhet och förbättrat kassaflöde.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som är VD oavsett bransch och storlek på företaget. Utbildningen är också lämplig för dig som arbetar som divisionschef, regionchef etc på ett större företag eller för dig som vill förbereda dig inför ett kommande VD uppdrag.

Syfte

Du anställdes troligen inte som VD beroende på dina ekonomikunskaper. Men du märker nu att mycket handlar om företagets ekonomi. Med hjälp av dina nya kunskaper kan du ta kontroll och styra ditt företag mot högre lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde. Utbildningen är praktiskt inriktad, där du i många avsnitt arbetar med företagets egna siffror utifrån årsredovisningen. Mellan utbildningsblocken har du tid för att successivt bygga in nya rutiner och arbetssätt på hemmaplan.

Innehåll

Dag 1-2

Ekonomiska begrepp och samband. Vi börjar med att gå igenom ekonomiska begrepp och samband. Vad innebär begreppsparen intäkter/kostnader, inkomster/utgifter och inbetalning/utbetalning och när uppstår de? Hur ser sambanden ut mellan: resultaträkning, balansräkning och kassaflöde?

Ekonomiska rapporter. Hur ställs en resultat- och balansräkning upp och vilka poster ingår? Steg för steg går vi igenom uppbyggnaden av dessa rapporter och jämför med det egna företaget via den senaste årsredovisningen.

Bokslutsarbete. Vi går igenom aktiviteter för att upprätta ett komplett bokslut. Via ett antal övningsexempel lär vi oss förstå hur olika bokslutsaktiviteter påverkar företagets resultat- och balansräkning. Vi går igenom praktiska tips för att både kvalitetssäkra och effektivisera bokslutsarbetet.

Nyckeltalsanalys. Varför bör vi använda oss av nyckeltal? Vi ser på hur ett antal nyckeltal är uppbyggda och vad de egentligen mäter. Vi utför nyckeltalsberäkningar på ett börsnoterat företag.

Dag 3-4

Nyckeltalsanalys fortsättning. Vi utför nyckeltalsberäkningar på våra egna företag och analyserar. Vi diskuterar hur du med hjälp av nyckeltal kan analysera och styra verksamheten bättre.

Kassaflödesanalys. Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd? För att närmare analysera delar vi upp flödena i 4 huvudgrupper:

• Kassaflödet från den löpande verksamheten - resultatet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - rörelsekapitalet.
• Kassaflödet från investeringsverksamheten.
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten.

Vi utför sedan en kassaflödesanalys på ett börsnoterat företag samt våra egna företag.

Minska företagets kapitalbindning. Vi har först ”gått i mål” när vi fått betalt av kunden och där vi har tillgången ”säkrad” i vår kassa. Hur kan vi minska kapitalbindningen och förbättra företagets kassaflöde? Vi går igenom hur en kredit- och kravpolicy kan se ut (mall med innehåll). Vi ser på några nyckeltal som är inriktade på företagets kapitalbindning. Praktiskt grupparbete där deltagarna utifrån sin verklighet ska ta fram åtgärder för att minska företagets kapitalbindning och förbättra kassaflödet.

Kurslängd

4 dagar. Maximalt 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch och boken Ekonomi för chefer som delas ut vid första utbildningstillfället.

Datum

Distans via Teams: 13-14 mars + 28-29 mars
Göteborg: 9-10 maj + 25-26 maj

Kursansvarig

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar. Grundade Taurus Ekonomiutbildning 2006.Michael

Referenser

"Kan varmt rekommendera denna kurs med Michael Andersson som handledare. Upplägg samt kursinnehåll är väl genomtänkt och pedagogiskt väl utfört. Tid gavs för alla att följa med i de olika avsnitten vilket är viktigt, då senare delen av kursen bygger på att kunskap och framförallt förståelse finns från tidigare avsnitten. Roligt med inslagen att övningar gjordes med det egna företagets förutsättningar. Kunskapen man fick med sig är direkt användbar i vardagen."

Inger Svensson
Gick utbildningen Ekonomi för VD

"En mycket bra och pedagogisk utbildning. Michaels pedagogiska sätt att lära ut sambanden mellan balans- och resultaträkning samt nyckeltal är till stor nytta i vardagen. Vi som deltog hade mycket diskussion kring våra egna företag vilket ger en bra förståelse för den egna verksamheten."

Jonas Coltén
Gick utbildningen Ekonomi för VD