Konsult inom ekonomistyrning

Har du nyligen ställt dig en eller flera av frågorna nedan?

Hur kan vi förbättra vårt kassaflöde?

Hur kan vi öka vår lönsamhet?

Vilka nyckeltal skall vi använda oss av?

Vilka av våra produkter/tjänster är lönsamma/olönsamma?

Boka in ett kostnadsfritt möte!

Telefon: 070-608 58 17

Eller fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er!

Skicka ett meddelande:

Ditt namn:

Din epost:

Ditt telefonnummer:

Meddelande till oss:

Här kommer exempel på genomförda uppdrag:

Problem: Minskad lönsamhet

Först en kartläggning av företagets ekonomiska trend via nyckeltalsanalys och kassaflödesanalys för de tre senaste åren. Genomgång och analys av efterkalkyler via affärssystemet. Tillsammans med kund upprättande av ekonomiska mål på 1 och 3 år. Förslag på åtgärder för att nå de ekonomiska målen innefattande bl.a. minskning av sortiment och fokus och utveckling av viss del av sortimentet samt vissa allmänna kostnadsbesparande åtgärder. Att tillsammans med kund arbeta efter modell: Att styra och följa upp med hjälp av nyckeltal.

Problem: Likviditetsproblem

Upprättande av kassaflödesanalys samt beräkning av kassalikviditet för att tydligt identifiera problembild. Målsättning att inom 12 månader ha >100 % i kassalikviditet utan några lån. Tillsammans med kund framtagande av åtgärdsprogram. Tillsammans med kund uppföljning av vidtagna åtgärder och inverkan på likviditeten. Konsultinsats avslutad efter måluppfyllelse.

Problem: Avsaknad av långsiktiga mål

Grundläggande ekonomiutbildning för styrelsen och sedan uppföljningsutbildning med fokus på ekonomiska nyckeltal. Därefter invald i styrelsen. Ägardirektiv framtagna med mål på 1,3 och 5 års sikt. Målet innefattar en kraftig volymtillväxt samt en tydlig strategi för att nå volymmålet med något ökande marginaler. Framtagande av relevanta undernyckeltal med fokus på personaleffektivitet. Nu ligger mycket fokus på uppföljning av fattade beslut.

Problem: Generationsväxling

Att tillsammans med den nya ledningsgruppen ta fram långsiktiga ekonomiska mål som är avstämda med ägarna. Tydliggöra ansvarsfördelning i den nya ledningsgruppen. Implementering av modell: Att styra och följa upp med hjälp av nyckeltal. Uppföljning per butik samt e-handel. Arbeta med att få ned kapitalbindningen i lager samt ökade marginaler.