Ekonomiutbildning

Via nya kunskaper kan företaget nå högre lönsamhet utan att du själv behöva springa fortare.

Syftet med våra utbildningar är att du via nya kunskaper får en helt annan möjlighet att styra verksamheten mot högre lönsamhet. Via nya kunskaper kan företaget nå högre lönsamhet utan att du själv behöva springa fortare. Istället är det din förståelse för de ekonomiska sambanden och dina kunskaper att rätt tolka och analysera ekonomisk information som är avgörande.

Små grupper. Utbildningarna sker i små grupper (max 10 deltagare per utbildning). För många av våra kursdeltagare är det mycket ny fakta som på kort tid skall omvandlas till nya kunskaper. För att varje deltagare skall kunna få den uppmärksamhet och det stöd som han/hon behöver, har vi valt att endast arbeta med små grupper.

Praktisk inriktning. Utbildningarna har en tydlig praktisk inriktning. Deltagarna skall direkt efter utbildningen kunna tillämpa sina nytillvunna kunskaper på "hemmaplan". Mycket tid läggs på övningsuppgifter, praktiska tips och exempel. Vid nyckeltalsberäkningar och kassaflödesanalyser använder sig deltagarna av det egna företagets senaste årsredovisning. Med denna metodik ökar sannolikheten att dina nytillvunna kunskaper blir bestående och en lönsam investering både för dig och företaget.

Utbildare med lång praktisk erfarenhet. Alla våra utbildare har mycket lång praktisk erfarenhet inom de områden som utbildningen omfattar.

Deltagare/kunder. Våra kunder kommer från både stora och små företag inom industri, tjänsteverksamhet och handel. Gemensamt för de flesta är att de står inför någon typ av förändring. Det kan t.ex. vara att man är ny som chef eller fått förändrade/utökade arbetsuppgifter.

Boka ekonomiutbildningar