Grundidé

Under närmare 20 år arbetade jag som controller och affärscontroller inom olika branscher. Jag har stött på olikheter men framförallt likheter inom mitt huvudområde ekonomistyrning. För det första så ser en resultat- och balansräkning väldigt lika ut oavsett företag och bransch. Men framförallt handlar det om människor.
 
Bakom varje siffra så finns det en aktivitet som orsakats av människor. Det är här som mitt genuina intresse ligger. Att på olika sätt hjälpa dessa människor att verkligen styra verksamheten via olika medvetna aktiviteter så att målet nås.
 
För att kunna styra verksamheten mot de ekonomiska mål som satts upp, krävs en viss ekonomisk grundkunskap samt inte minst en vilja att förändra och förbättra verksamheten.
 
Det är för dessa personer som har en vilja att förändra och förbättra verksamheten, men som kanske saknar eller vill bygga på sina ekonomiska grundkunskaper som jag startat företaget Taurus Ekonomiutbildning.

Utbildningslokaler

Göteborg: Lilla Bommen Konferens Center. Adress: Lilla Bommen 4.
Läs mer på: www.lbkc.se
Stockholm: Utsikten Konferens och övernattning. Adress: Rehnsgatan 20, 6 tr 113 57 Stockholm
Malmö: Elite Hotel Residens. Adress: Adelgatan 7

Taurus Ekonomiutbildning AB

Michael Andersson
Svetsaregatan 4
426 68 Västra Frölunda
Org.nummer: 559018-7810
Tel: 031-29 50 70
Mobil: 070-608 58 17
Epost: michael@taurusekonomi.se

Michael Andersson