Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
 

Intresseanmälan 'Kassaflödesanalys'

Vi har just nu ingen kurs planerad men du kan skicka en intresseanmälan.

Ditt namn:

Din epost:

Ditt telefonnummer:

Meddelande till oss:

Kassaflödesanalys

Utbildningen inriktas helt på en ökad förståelse av vilka aktiviteter och händelser som påverkar företagets kassaflöde.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig icke-ekonom och ekonom, som vill vidareutveckla dina ekonomiska kunskaper med inriktningen på det viktiga kassaflödet.

Syfte

Utbildningen inriktas helt på en ökad förståelse av vilka aktiviteter och händelser som påverkar företagets kassaflöde. Du utför själv en kassaflödesanalys på det egna företaget i 4 olika steg. Via analysen kommer du att få en större förståelse för vad som påverkar kassaflödet och vi ser på hur du kan påverka företagets kassaflöde positivt.

Innehåll

Kassaflödesanalys. Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd? För att närmare analysera delar vi upp flödena i 4 huvudgrupper:

- Kassaflödet från den löpande verksamheten - resultatet.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten - rörelsekapitalet.
- Kassaflödet från investeringsverksamheten.
- Kassaflödet från finansieringsverksamheten.

Vi startar med att utföra en kassaflödesanalys på ett börsnoterat bolag enligt en förenklad mall och sedan utförs en kassaflödesanalys på det egna företaget för de två senaste åren.

Minska företagets kapitalbindning och förbättra kassaflödet. Vad kostar det att binda kapital? Var binder företaget (för) mycket kapital? Hur kan du minska kapitalbindningen och därigenom förbättra kassaflödet?

Kurslängd

1 dag. Maximalt 10 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Kursledare

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar. Grundade Taurus Ekonomiutbildning 2006.Michael