Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
 

Intresseanmälan 'Att läsa och förstå bokslut'

Vi har just nu ingen kurs planerad men du kan skicka en intresseanmälan.

Ditt namn:

Din epost:

Ditt telefonnummer:

Meddelande till oss:

Att läsa och förstå bokslut

Du lär dig att läsa och förstå samt värdera ett bokslut.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som inte huvudsakligen arbetar med ekonomi, men behöver kunna läsa och förstå ett bokslut.

Syfte

Du lär dig att läsa och förstå ett bokslut och kommer dessutom kunna läsa "mellan raderna" vad som står i resultat- och balansräkningen för att kunna tolka och värdera bokslutet på rätt sätt. Deltagarna tar med sig det egna företagets senaste årsredovisning som är utgångspunkten för hela utbildningen.

Innehåll

Ekonomiska begrepp och samband. Vi börjar med att gå igenom grundläggande ekonomiska begrepp och ser på sambanden mellan: resultaträkning, balansräkning och kassaflöde.

Att förstå resultaträkningen. Hur ställs den externa resultaträkningen upp och vilka poster ingår? Vi ser på skillnaden mellan kostnadsslagindelad och funktionsindelad resultaträkning. Du jämför och ställer frågor utifrån det egna företagets resultaträkning.

Att förstå balansräkningen. Hur ställs balansräkningen upp och vilka poster ingår? Vi går systematiskt igenom balansräkningens olika poster. Du jämför och ställer frågor utifrån det egna företagets balansräkning.

Bokslutsarbete. För att bättre kunna tolka och förstå bokslutet, så går vi systematiskt igenom vilka bokslutsaktiviteter som utförs för att få ett komplett bokslut. Via ett antal övningsexempel lär vi oss förstå hur de olika bokslutsaktiviteterna påverkar företagets resultat- och balansräkning.

Ekonomiska nyckeltal. Med hjälp av ekonomiska nyckeltal kan vi ”läsa mellan raderna” vad som står i resultat- och balansräkningen. Vi går igenom hur ett antal nyckeltal är uppbyggda och vad de egentligen mäter. Du utför nyckeltalsberäkningar på det egna företaget och analyserar.

Kassaflödesanalys. Vi går igenom hur en kassaflödesanalys utförs och är uppbyggd. Du utför kassaflödesanalys på det egna företaget och analyserar i olika steg.

Lagstiftningens krav på årsbokslut och årsredovisning. En årsredovisning skall bestå av en förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning, tilläggsupplysningar i form av noter och för vissa också en finansieringsanalys. Vi ser på lagstiftningens krav och jämför med det egna företagets årsredovisning.

Kurslängd

2 dagar. Maximalt 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Kursledare

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar. Grundade Taurus Ekonomiutbildning 2006.Michael