Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
27 oktober 2023 2023-10-23 3900 kr (+moms) Distans via Teams Boka Nyckeltalsanalys. 27 oktober 2023. Boka Nyckeltalsanalys. 27 oktober 2023.

Nyckeltalsanalys

Med hjälp av en nyckeltalsanalys kan du sammanfatta företagets ekonomiska status.

Målgrupp

Alla som är delaktiga i att utveckla företagets lönsamhet. Utbildningen passar både dig icke-ekonom t.ex. Ägare, medlem i ledningsgrupp, inköpare, säljare, avdelningschef mm. Samt dig ekonom t.ex. Ekonomichef, controller mm.

Syfte

Du lär dig läsa "mellan raderna" vad som står i resultat- och balansräkningen. Med hjälp av en nyckeltalsanalys kan du sammanfatta företagets ekonomiska status samt identifiera företagets starka och svaga sidor för att sedan sätta fokus på det viktigaste för just ditt företag.

Innehåll

Att förstå ekonomiska rapporter. Hur ställs den externa resultaträkningen (RR) upp och vilka poster ingår. Hur ställs balansräkningen (BR) upp och vilka poster ingår?

Nyckeltalsanalys – på det egna företaget. Vad kännetecknar ett nyckeltal och varför bör vi använda oss av nyckeltal? Med hjälp av 9 finansiella nyckeltal utför du en nyckeltalsanalys på det egna företaget för de två senaste åren.

Nyckeltalen är uppdelade i 4 olika avsnitt som mäter företagets: lönsamhet och tillväxt, finansiell styrka, betalningsförmåga och kapitalutnyttjande. Vi går igenom DuPont-modellen och identifierar byggstenarna i företagets lönsamhet. Vi identifierar respektive företags starka och svaga sidor samt diskuterar vilka förbättringsmöjligheter som finns.

Kurslängd

1 dag. Maximalt 10 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Dessutom ingår boken: BAS Nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning.

Kursledare

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar. Grundade Taurus Ekonomiutbildning 2006.Michael